Landzonetilladelse til etablering af et regnvandsbassin

matrikel 10t Søften by , Søften samt dispensation fra lokalplan nr. 96 Særligt fritidsformål, skydebaner ved Ølstedvej i Søften.
Afgørelse
02.
jul.
2021
30.
jul.
2021
8382 Hinnerup
Landzonetilladelser