Landzonetilladelse til etablering af ny adgangsvej til vådområde ved Spørring Ådal

- på ejendommen matr.nr. 6av Selling By, Ødum tilhørende ejendommen med adressen Selling Hedevej 2B, 8370 Hadsten
Afgørelse
31.
aug.
2021
28.
sep.
2021
8370 Hadsten
Landzonetilladelser