Landzonetilladelse til etablering af nyt vandhul samt påbud om delvis retablering af eksisterende vandhul på Vellev Mose 13, 8860 Ulstrup

Favrskov Kommune meddeler hermed landzonetilladeles, i medfør af planlovens § 35, stk. 1, til det ansøgte vandhul på matr.nr. 33e Vellev By, Vellev, herunder lovliggørende landzonetilladelse til den del af det eksisterende vandhul, som ikke påbydes retableret. Vandhullets nuværende og fremtidige placering fremgår af afgørelsen

Favrskov Kommune meddeler hermed landzonetilladeles, i medfør af planlovens § 35, stk. 1, til det ansøgte vandhul på matr.nr. 33e Vellev By, Vellev, herunder lovliggørende landzonetilladelse til den del af det eksisterende vandhul, som ikke påbydes retableret. Vandhullets nuværende og fremtidige placering fremgår af afgørelsen.

Afgørelsen kan læses her

Afgørelse
05.
okt.
2022
02.
nov.
2022
8860 Ulstrup
Landzonetilladelser