Landzonetilladelse til etablering af træbro over eksisterende vandløb

- på ejendommen med adressen Th.Nielsensvej 999. Broen etableres over vandløbet og forbinder hermed matrikel 101 Grundfør By, Grundfør og matr.nr. 18e Søften By, Søften.
Afgørelse
23.
aug.
2021
20.
sep.
2021
8382 Hinnerup
Landzonetilladelser