Landzonetilladelse til etablering af vandhul på matr.nr. 4h, Hagsholm Hgd., Houlbjerg, beliggende ved adressen Haxholmvej 70, 8870 Langå.

Favrskov Kommune meddeler hermed tilladelse til etablering af et vandhul på matr.nr. 4h, Hagsholm Hgd., Houlbjerg, tilhørende ejendommen Haxholmvej 70, 8870 Langå. Arealet er beliggende i landzone. Tilladelsen er meddelt i medfør af planlovens § 35, stk. 1.

Favrskov Kommune meddeler hermed tilladelse til etablering af et vandhul på matr.nr. 4h, Hagsholm Hgd., Houlbjerg, tilhørende ejendommen Haxholmvej 70, 8870 Langå. Arealet er beliggende i landzone. Tilladelsen er meddelt i medfør af planlovens § 35, stk. 1.

Læs hele landzonetilladelsen i pdf her

Afgørelse
16.
dec.
2021
13.
jan.
2022
8870 Langå
Landzonetilladelser