Landzonetilladelse til udstykning og etablering af vejadgang

Favrskov Kommune har ved landsbyen Haar meddelt landzonetilladelse til udstykning og etablering af vejadgang samt dispensation fra tillæg nr. 1 lokalplan nr. 322 Delområde V – et område til rekreative formål.
Afgørelse
23.
jul.
2021
20.
aug.
2021
8382 Hinnerup
Landzonetilladelser