Landzonetilladelse til udvidelse af vandhul på matr. nr. 60a, Hammel By, Hammel, beliggende ved adressen Mosevej 11B, 8450 Hammel

Favrskov Kommune meddeler hermed dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 og landzonetilladelse iht. planloven § 35 til at oprense og udvide vandhul, på matr. nr. 60a Hammel By, Hammel, beliggende på adressen Mosevej 11B, 8450 Hammel.

Favrskov Kommune meddeler hermed dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 og landzonetilladelse iht. planloven § 35 til at oprense og udvide vandhul, på matr. nr. 60a Hammel By, Hammel, beliggende på adressen Mosevej 11B, 8450 Hammel.

Læs hele landzonetilladelsen her (pdf)

Afgørelse
06.
jan.
2022
03.
feb.
2022
8450 Hammel
Landzonetilladelser