Landzonetilladelse - Tingvej 31, 8881 Thorsø

Landzonetilladelse til arealoverførsel af landbrugsjord matr.nr. 13n og 13x Vejerslev By, Vejerslev samt ændret anvendelse af landbrugsjord til græsareal til ejendommen beliggende Tingvej 31, matr.nr. 13m Vejerslev By, Vejerslev tilhørende Mammen Mejerierne A/S

Landzonetilladelse til arealoverførsel af landbrugsjord matr.nr. 13n og 13x Vejerslev By, Vejerslev samt ændret anvendelse af landbrugsjord til græsareal til ejendommen beliggende Tingvej 31, matr.nr. 13m Vejerslev By, Vejerslev tilhørende Mammen Mejerierne A/S.

Læs hele landzonetilladelsen her

Afgørelse
14.
mar.
2023
11.
apr.
2023
8881 Thorsø
Landzonetilladelser