Landzonetilladelse - Toustrupvej 32, Røgen, 8472 Sporup

Landzonetilladelse efter planlovens § 35 stk. 1, til opførelse af enfamiliehus med tilhørende carport og udhus, på ejendommen Toustrupvej 32, matr.nr. 37L, Røgen by, Røgen.

Landzonetilladelse efter planlovens § 35 stk. 1, til opførelse af enfamiliehus med tilhørende carport og udhus, på ejendommen Toustrupvej 32, matr.nr. 37L, Røgen by, Røgen.

Læs hele landzonetilladelsen her

Se tegningsmateriale her

Afgørelse
08.
feb.
2022
08.
mar.
2022
8472 Sporup
Landzonetilladelser