Landzonetilladelse - Værumvej 35, 8370 Hadsten

Landzonetilladelse til ændret anvendelse af 191 m² overdækning på ejendommen med adressen Værumvej 35, 8370 Hadsten, matr.nr. 24 a Vissing By, Vissing.

Landzonetilladelse til ændret anvendelse af 191 m² overdækning på ejendommen med adressen Værumvej 35, 8370 Hadsten, matr.nr. 24 a Vissing By, Vissing.

Læs hele landzonetilladelsen her

Afgørelse
20.
jan.
2022
17.
feb.
2022
8370 Hadsten
Landzonetilladelser