Landzonetilladelse - Viborgvej 50, 8450 Hammel

Landzonetilladelse til etablering af 150 m³ regnvandsbassin på ejendommen med adressen Viborgvej 50, 8450 Hammel, matr.nr. 6a Voldby By, Voldby

Landzonetilladelse til etablering af 150 m³ regnvandsbassin på ejendommen med adressen Viborgvej 50, 8450 Hammel, matr.nr. 6a Voldby By, Voldby.

Læs hele landzonetilladelsen her

Afgørelse
11.
okt.
2023
08.
nov.
2023
8450 Hammel
Landzonetilladelser