Landzonetilladelse - Viborgvej 930, 8471 Sabro

Landzonetilladelse til opførelse af ny tørrestue til Rold Skov Savværk på ejendommen med adressen Viborgvej 930, 8471 Sabro, matr.nr. 3l Fajstrup By, Lading

Landzonetilladelse til opførelse af ny tørrestue til Rold Skov Savværk på ejendommen med adressen Viborgvej 930, 8471 Sabro, matr.nr. 3l Fajstrup By, Lading.

Læs hele landzonetilladelsen her

Afgørelse
20.
dec.
2022
17.
dec.
2022
8471 Sabro
Landzonetilladelser