Landzonetilladelse - Vissingvej 6, 8370 Hadsten

Landzonetilladelse til ændret anvendelse af landbrugsjord, matr.nr.15k Vissing By, Vissing samt ca. 2 ha af matr.nr. 12p Vissing by Vissing til udvidelse af jagtforeningens areal og til reetablering af støjvold på ejendommen med adressen Vissingvej 6, 8370 Hadsten matr.nr. 7k Vissing By, Vissing

Landzonetilladelse til ændret anvendelse af landbrugsjord, matr.nr.15k Vissing By, Vissing samt ca. 2 ha af matr.nr. 12p Vissing by Vissing til udvidelse af jagtforeningens areal og til reetablering af støjvold på ejendommen med adressen Vissingvej 6, 8370 Hadsten matr.nr. 7k Vissing By, Vissing. 

Læs hele landzonetilladelsen her

Afgørelse
09.
okt.
2023
06.
nov.
2023
8370 Hadsten
Landzonetilladelser