Landzonetilladelse - Voldby Hedevej 40, 8450 Hammel

Landzonetilladelse til ændret anvendelse af tidligere svinestald til hestestald på ejendommen med adressen Voldby Hedevej 40, 8450 Hammel - matr.nr.9d Voldby By, Voldby

Landzonetilladelse til ændret anvendelse af tidligere svinestald til hestestald på ejendommen med adressen Voldby Hedevej 40, 8450 Hammel - matr.nr.9d Voldby By, Voldby.

Læs hele landzonetilladelsen her

Afgørelse
21.
aug.
2023
18.
sep.
2023
8450 Hammel
Landzonetilladelser