Landzonetilladelse - Voldum-Rud Vej 5, 8370 Hadsten

Landzonetilladelse til ændret anvendelse af bygning 2 til frisørsalon på ejendommen Voldum-Rud Vej 5, 8370 Hadsten, matr.nr. 38A, Voldum By, Voldum.

Landzonetilladelse til ændret anvendelse af bygning 2 til frisørsalon på ejendommen Voldum-Rud Vej 5, 8370 Hadsten, matr.nr. 38A, Voldum By, Voldum.
 

Klagefristen er 7. november.

Se hele landzonetilladelsen her

Afgørelse
10.
okt.
2022
07.
nov.
2022
8370 Hadsten
Landzonetilladelser