Midlertidig miljøgodkendelse Hadsten og omegns jagtforening, Vissingvej 6, 8370 Hadsten

Favrskov Kommune meddeler hermed midlertidig ændring af miljøgodkendelse til Hadsten og omegns jagtforening, Vissingvej 6. 8370 Hadsten.

Favrskov Kommune meddeler hermed midlertidig ændring af miljøgodkendelse til Hadsten og omegns jagtforening, Vissingvej 6. 8370 Hadsten.

Hadsten & Omegns Jagtforening har den 19. september 2022 ansøgt om at få forlænget fristen i vilkår 5 i miljøgodkendelse af 21. februar 2020.

Fristen ønskes forlænget fra det nugældende, som er ultimo oktober 2022 til primo juni 2023.

På grundlag af virksomhedens ansøgning og oplysningerne i sagen i øvrigt meddeler Favrskov Kommune hermed en ændring af vilkår 5 og nyt vilkår 12a i miljøgodkendelsen af 21. februar 2020

Læs afgørelsen her

Afgørelse
27.
okt.
2022
24.
nov.
2022
8370 Hadsten
Virksomheder