Miljøgodkendelse - City Container - Norgesvej 11, 8450 Hammel

Miljøgodkendelse til opbevaring af røde miljøkasser til farligt affald

Virksomheden indsamler affald hos kommunens husholdninger og erhverv. De røde miljøkasser der stilles ud ved skraldespandene tages retur til Norgesvej 11, 8450 Hammel. Her opbevares kasserne indtil de afhentes af godkendt modtager.

Der vil ikke ske affaldsbehandling på lokaliteten.

Læs hele miljøgodkendelsen her

Afgørelse efter miljøvurderingslovens §21 om ikke-miljøvurderingspligt for City Container

Screening efter miljøvurderingsloven

 

Afgørelse
14.
dec.
2023
11.
jan.
2024
8450 Hammel
Virksomheder