Miljøgodkendelse - HedeDanmark A/S, Dyrehavevej 11, 8370 Hadsten

HedeDanmark har den 1. november 2021 ansøgt om miljøgodkendelse til ny virksom-hed til opbevaring af slam eller andet ikke farligt affald i eksisterende gyllebeholder.

HedeDanmark har den 1. november 2021 ansøgt om miljøgodkendelse til ny virksomhed til opbevaring af slam eller andet ikke farligt affald i eksisterende gyllebeholder.

Favrskov Kommune godkender det ansøgte på vilkår, der kan læses i afgørelsen nedenfor.

Læs hele afgørelsen her

Afgørelse
21.
jan.
2022
18.
feb.
2022
8370 Hadsten
Virksomheder