Miljøvurdering af forslag til Handleplan for Hinnerup Vandværk

Favrskov Kommune har afgjort, at Handleplan for Hinnerup Vandværk ikke kræver en miljøvurdering.

Favrskov Kommune har foretaget en screening af ”Forslag til Handleplan for Hinnerup Vandværk”. Det vurderes, at forslaget ikke vil medføre væsentlige miljøpåvirkninger, Favrskov Kommune træffer derfor afgørelse om, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering, jfr. § 10 i lov om miljøvurdering.

Læs afgørelsen her

Afgørelse
08.
dec.
2022
05.
jan.
2023
8382 Hinnerup
Grundvand