Miljøvurdering af forslag til Handleplan for Ødum Vandværk

Favrskov Kommune har afgjort, at Handleplan for Ødum Vandværk ikke kræver en miljøvurdering.

Favrskov Kommune har foretaget en screening af ”Forslag til Handleplan for Ødum Vandværk”. Det vurderes, at forslaget ikke vil medføre væsentlige miljøpåvirkninger, Favrskov Kommune træffer derfor afgørelse om, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering, jfr. § 10 i lov om miljøvurdering.

Læs afgørelsen her 

Afgørelse
08.
dec.
2022
05.
jan.
2023
8370 Hadsten
Grundvand