Miljøvurdering af forslag til Handleplan for Røgen Vandværk

Favrskov Kommune har afgjort, at Handleplan for Røgen Vandværk ikke kræver en miljøvurdering.

Favrskov Kommune har foretaget en screening af ”Forslag til Handleplan for Røgen Vandværk”. Det vurderes, at forslaget ikke vil medføre væsentlige miljøpåvirkninger, Favrskov Kommune træffer derfor afgørelse om, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering, jfr. § 10 i lov om miljøvurdering.

Læs afgørelsen her 

 

Afgørelse
08.
dec.
2022
05.
jan.
2023
8472 Sporup
Grundvand