Miljøvurdering af forslag til Handleplan for Skjoldelev-Mødal Vandværk

Favrskov Kommune har afgjort, at Handleplan for Skjoldelev-Mødal Vandværk ikke kræver en miljøvurdering.

Favrskov Kommune har foretaget en screening af ”Forslag til Handleplan for Skjoldelev-Mødal Vandværk”. Det vurderes, at forslaget ikke vil medføre væsentlige miljøpåvirkninger, Favrskov Kommune træffer derfor afgørelse om, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering, jfr. § 10 i lov om miljøvurdering.

Læs afgørelsen her

Afgørelse
08.
dec.
2022
05.
jan.
2023
8471 Sabro
Grundvand