Miljøvurdering af tillæg til Samarbejdsaftale om Himmerig Skov

Favrskov Kommune har afgjort at samarbejdsaftale om Himmerig Skov ikke kræver en miljøvurdering.

Favrskov Kommune har foretaget en screening. Det vurderes, at samarbejdsaftalen ikke vil medføre væsentlige miljøpåvirkninger, Favrskov Kommune træffer derfor afgørelse om, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering, jfr. § 10 i lov om miljøvurdering.

 

Læs afgørelsen her

Afgørelse
02.
dec.
2022
30.
dec.
2022
8382 Hinnerup
Skovrejsning