Nedsivnings- og udledningstilladelse for regnvand i Laurbjerg fra opland LAU02, LAU04, LAU05, LAU23, LAU24 og LAU25 til Lilleåen + samt afgørelse om ikke miljøvurdering af regnvandsbassin og grøfteanlæg

Den kombinerede nedsivnings- og udledningstilladelse for overfladevand i Laurbjerg meddeles i forbindelse med kloakseparering af bydelen Kongstrup.

Den kombinerede nedsivnings- og udledningstilladelse for overfladevand i Laurbjerg meddeles i forbindelse med kloakseparering af bydelen Kongstrup. Baggrunden for projektet er indsatsen i Favrskov Kommunes Spildevandsplan 2013 om separering af fælleskloakken i Kongstrup. Formålet med denne indsats er at nedbringe mængden af overløb af opspædet spildevand til Lilleåen samt rense og neddrosle overfladevand til naturlig afstrømning fra de separerede oplande.

Idet bydelen Kongstrup ligger forholdsvis lavt i forhold til Lilleåen, er der udfordringer med at etablere regnvandsbassiner til rensning og forsinkelse af vandet, som kan afvande til åen. Som alternativ løsning inddrages der derfor andre oplande i nærheden i projektet. Det er oplande, som i dag enten udleder uden forsinkelse og rensning eller uden rensning. Oplande, som ikke stod til en indsats i forhold til rensning og forsinkelse af overfladevand i spildevandsplan 2013. Med det aktuelle projekt indhentes en samlet forsinkelse og rensning af overfladevand, der svarer til separering af områdets fælleskloak med bassiner til rensning og neddrosling af overfladevand til naturlig afstrømning.

Med afgørelse efter Miljøvurderingslovens §21 vurderes det, at etablering af et regnvandsbassin og grøfteanlæg til forsinkelse og rensning af vandet inden nedsivning og udledning, ikke får væsentlig indvirkning på miljøet.

Læs begge tilladelser her

Afgørelse
12.
apr.
2023
10.
maj.
2023
8870 Langå
Spildevand