Nedsivningstilladelse til overfladevand fra opland THO30 (Ridder Munks Vej) i Thorsø samt afgørelse om ikke miljøvurdering af nedsivningsbassin

Nedsivningstilladelsen er en tilladelse til nedsivning af overfladevand fra ny byggemodning i opland THO30 (Ridder Munks Vej) i Thorsø. Der gives tilladelse til nedsivning af overfladevand via nedsivningsbassin. Med afgørelse efter Miljøvurderingslovens §21 vurderes det, at etablering af et nedsivningsbassin til forsinkelse af vandet inden nedsivning, ikke får væsentlig indvirkning på miljøet.

Nedsivningstilladelsen er en tilladelse til nedsivning af overfladevand fra ny byggemodning i opland THO30 (Ridder Munks Vej) i Thorsø. Der gives tilladelse til nedsivning af overfladevand via nedsivningsbassin.

Med afgørelse efter Miljøvurderingslovens §21 vurderes det, at etablering af et nedsivningsbassin til forsinkelse af vandet inden nedsivning, ikke får væsentlig indvirkning på miljøet.

Klagefrist er 28. april 2023.

Læs tilladelse og afgørelse samt bilag her

Afgørelse
31.
mar.
2023
28.
apr.
2023
8881 Thorsø
Spildevand