Offentliggørelse af tillæg 1 til spildevandsplan 2021-28 for Hammel

Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2021-28. Ændring af kloakopland HAM24b og HAM24c samt nyt regnvandsbassin for Hvedebakken i Hammel.

Tillæg 1 udarbejdes, idet Spildevandsplan 2021-28's opland HAM24b og HAM24c i Hammel udvides/ændres i forhold til indholdet i Spildevandsplan 2021-28. Ligeledes placeres der et regnvandsbassin til forsinkelse og rensning af regnvand fra opland HAM24b mellem dette opland og udløb til Rytterbro Bæk, som ikke tidligere har været indeholdt af Spildevandsplan 2021-28.

Tillægget har været fremlagt i offentlig høring i 8 uger i perioden 22. december 2021 til 16. februar 2022.

I høringsperioden er der ikke modtaget indsigelser mod tillægget. Derfor er tillægget pr. 5. maj 2022 vedtaget administrativt.

Annoncering
05.
maj.
2022
05.
nov.
2022
Høringer for hele kommunen
Spildevand