Offentliggørelse af tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2021-2028

Tillægget omfatter tre kloakoplande og tre regnvandsbassiner i nyt boligområde nord for Nordmarken i Lading.

Tillægget omfatter tre kloakoplande og tre regnvandsbassiner i nyt boligområde nord for Nordmarken i Lading.

Tillægget har været fremlagt i offentlig høring i 8 uger i perioden 30. juni til 25. august
2022.

Tillægget er vedtaget administrativt, idet der i høringsperioden ikke er modtaget indsigelser
mod tillægget.

Læs hele tillægget her

Afgørelse
19.
dec.
2022
Høringer for hele kommunen
Spildevand