Revurdering af Kap. 5 godkendelse indledes - Lyngåvej 37, 8370 Hadsten

Favrskov Kommune indleder revurdering af Kap. 5 godkendelsen af fjerkræbruget på Lyngåvej 37, 8370 Hadsten. Godkendelsen blev meddelt 20. juli 1994 og blev senest revurderet 28. april 2017.

Favrskov Kommune indleder revurdering af Kap. 5 godkendelsen af fjerkræbruget på Lyngåvej 37, 8370 Hadsten. Godkendelsen blev meddelt 20. juli 1994 og blev senest revurderet 28. april 2017. 

Ifølge husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen1 har enhver ret til at se og kommentere sagens akter. Anmodning om at se sagens akter, samt fremsendelse af kommentarer og spørgsmål skal sendes til Favrskov Kommune, Skovvej 20, 8382 Hinnerup, Att: Team Landbrug eller sendes på mail til landbrug@favrskov.dk. Sagens agter vil derefter blive fremsendt. 

Enhver kan senest den 17. november 2021 anmode om at blive orienteret, når der er et udkast klar.  

Når udkastet til revurderingen er klar, sender kommunen derfor udkastet til dem, der har anmodet om det, hvorefter der vil være en frist på 2 uger til at kommentere udkastet.  

2519453 Lyngåvej 37, 8370 Hadsten - Revurdering af kap. 5 godkendelse

For-offentliggørelse
03.
nov.
2021
17.
nov.
2021
8370 Hadsten
Landbrug