Revurdering af Kap. 5 godkendelsen indledes - Mejlbyvej 10, 8370 Hadsten

Favrskov Kommune indleder revurdering af Kap. 5 godkendelsen af svinebruget på Mejlbyvej 10, 8370 Hadsten. Godkendelsen blev senest revurderet 10. juni 2014.

Favrskov Kommune indleder revurdering af Kap. 5 godkendelsen af svinebruget på Mejlbyvej 10, 8370 Hadsten. Godkendelsen blev senest revurderet 10. juni 2014.

Ifølge husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen1 har enhver ret til at se og kommentere sagens akter.

Anmodning om at se sagens akter, samt fremsendelse af kommentarer og spørgsmål skal sendes til Favrskov Kommune, Skovvej 20, 8382 Hinnerup, Att. Landbrug eller sendes på mail til landbrug@favrskov.dk.

Sagens agter vil derefter blive fremsendt. Enhver kan senest den 15. november 2021 anmode om at blive orienteret, når der er et udkast klar.

Når udkastet til revurderingen er klar, sender kommunen derfor udkastet til dem, der har anmodet om det, hvorefter der vil være en frist på 3 uger til at kommentere udkastet.

Læs for-offentliggørelsen i pdf her

For-offentliggørelse
25.
okt.
2021
15.
nov.
2021
8370 Hadsten
Landbrug