Revurdering af § 11/12-godkendelse - Kræmmervejen 28, 8860 Ulstrup

Favrskov Kommune indleder revurdering af § 11/12-godkendelsen af svinebruget på Kræmmervejen 28, 8860 Ulstrup. Godkendelsen blev meddelt 14. oktober 2015.

Ifølge § 41 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen nr. 2256 af 29. december 2020 har enhver ret til at se og kommentere sagens akter.

Anmodning om at se sagens akter, samt fremsendelse af kommentarer og spørgsmål skal sendes på mail til landbrug@favrskov.dk eller i brev til til Favrskov Kommune, Skovvej 20, 8382 Hinnerup, Att. Landbrug. Sagens agter vil derefter blive fremsendt.

Enhver kan senest 22. oktober 2021 anmode om at blive orienteret, når der er et udkast klar. Når udkastet til revurderingen er klar, sender kommunen udkastet til dem, der har anmodet om det, hvorefter der vil være en frist på 3 uger til at kommentere udkastet.

Du kan læse hele meddelelsen her.

Offentliggjort 8. oktober 2021 – Frist for henvendelser vedr. sagen er 22. oktober 2021

Høring
08.
okt.
2021
22.
okt.
2021
8860 Ulstrup
Landbrug