Tilladelse efter Vandløbsloven til ændring af dræn på mat. nr. 17a, Voldby By, Voldby

Favrskov Kommune meddeler hermed tilladelse til omlægning af dræn på mat. nr. 16a, Voldby By, Voldby.

Favrskov Kommune meddeler hermed tilladelse til omlægning af dræn på mat. nr. 16a, Voldby By, Voldby.

Tilladelsen er meddelt i henhold til Vandløbslovens §-17 (LBK 1217 af 25. november 2019) og §-3 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og –restaurering (BKG 834 af 27. juni 2016).

Afgørelsen kan tilgås her

Klagefristen er 4 uger og udløber 29. december 2022.

Afgørelse
01.
dec.
2022
29.
dec.
2022
8450 Hammel
Natur og vandløb