Tilladelse efter vandløbsloven til etablering af et minivådområde på mat. 1q, 1p, 4v og 4x, Hagsholm Hgd, Houlbjerg

Oplandskonsulenterne har ansøgt om tilladelse til at etablere et minivådområde på mat. 1q, 1p, 4v og 4x, Hagsholm Hgd, Houlbjerg. Ansøgningen er udarbejdet af oplandskonsulenterne. Favrskov kommune meddeler hermed tilladelse til etablering af minivådområde. Der kan klages over tilladelsen. Klagefristen er 4 uger og udløber den 21. april 2022

Oplandskonsulenterne har ansøgt om tilladelse til at etablere et minivådområde på mat. 1q, 1p, 4v og 4x, Hagsholm Hgd, Houlbjerg. Ansøgningen er udarbejdet af oplandskonsulenterne.

Favrskov kommune meddeler hermed tilladelse til etablering af minivådområde. 

Tilladelsen kan ses her

Der kan klages over tilladelsen. Klagefristen er 4 uger og udløber den 21. april 2022
 

Afgørelse
24.
mar.
2022
21.
apr.
2022
8450 Hammel
Natur og vandløb