Tilladelse efter vandløbsloven til regulering af dræn samt landzonetilladelse til etablering af minivådområde på mat. Nr. 4n Tinning By, Foldby.

Oplandskonsulenterne har på dine vegne ansøgt om tilladelse til at etablere et minivådområde på mat. 4n, Tinning By, Folby. Ansøgningen er udarbejdet af oplandskonsulenterne. Favrskov Kommune meddeler hermed tilladelse til at regulere et privat dræn og etablere et minivådområde på mat. Nr. 4n, Tinning By, Foldby. Tilladelsen er meddelt i henhold til Vandløbslovens § 17 (LBK 1217 af 25. nov. 2019) og Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering (BKG 834 af 27. juni 2016). Favrskov Kommune meddeler ligeledes tilladelse efter planlovens § 35, stk. 1 landzone tilladelse til det ansøgte projekt.

Oplandskonsulenterne har på dine vegne ansøgt om tilladelse til at etablere et minivådområde på mat. 4n, Tinning By, Folby. Ansøgningen er udarbejdet af oplandskonsulenterne.
Favrskov Kommune meddeler hermed tilladelse til at regulere et privat dræn og etablere et minivådområde på mat. Nr. 4n, Tinning By, Foldby.
Tilladelsen er meddelt i henhold til Vandløbslovens § 17 (LBK 1217 af 25. nov. 2019) og Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering (BKG 834 af 27. juni 2016).
Favrskov Kommune meddeler ligeledes tilladelse efter planlovens § 35, stk. 1 landzone tilladelse til det ansøgte projekt.

Se afgørelsen her

Afgørelse
08.
feb.
2022
08.
mar.
2022
8382 Hinnerup
Natur og vandløb