Tilladelse til åbning af dræn på mat. nr. 16f, Lyngå By, Lyngå

Favrskov Kommune meddeler hermed tilladelse til at åbne dræn og omlægge dem til grøft på mat. nr. 16f, Lyngå By, Lyngå.

Favrskov Kommune meddeler hermed tilladelse til at åbne dræn og omlægge dem til grøft på mat. nr. 16f, Lyngå By, Lyngå. Tilladelsen er meddelt i henhold til Vandløberlovens §17 (LBK 1217 af 25. november 2019) og §3 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering (BKG 834 af 27. juni 2016).

Afgørelsen kan tilgås via linket: https://favrskovdk.sharepoint.com/:b:/s/Delingsfiler/ERKSis-bwVxCqDH67RWDgy0BxshUzcSJ04ecnQPSJ2ttSw?e=Pbv03K

Klagefristen er 4 uger og udløber 3. januar 2024

Afgørelse
06.
dec.
2023
03.
jan.
2024
8370 Hadsten
Natur og vandløb