Tilladelse til etablering af bro over bæk

Broen skal placeres mellem mat. Nr.2a, Balle By, Hadsten og mat. Nr. 16af, Hadsten By, Over- og Neder Hadsten mellem vandløbsstation 16800 og 17000

Favrskov Kommune meddeler i henhold til vandløbslovens § 47 og bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v § 9 tilladelse til at etablere en bro over Lilleå.

Broen skal placeres mellem mat. Nr.2a, Balle By, Hadsten og mat. Nr. 16af, Hadsten By, Over- og Neder Hadsten mellem vandløbsstation 16800 og 17000.

Broen vil have en længde på ca. 8 meter og en bredde på ca. 2 meter og vil ikke blive etableret i vandløbsprofilen. Broen vil blive lagt ovenpå fliser, som ligges på jorden, og dermed vil der ikke blive jordbehandlet.

Tilladelse efter vandløbsloven til etablering af bro over bæk

Afgørelse
28.
jun.
2021
26.
jul.
2021
8370 Hadsten
Natur og vandløb