Tilladelse til etablering af bro over bæk

Favrskov Kommune meddeler i henhold til Vandløbslovens § 47 og Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v § 9 tilladelse til at etablere en overkørselsbro over bæk mellem mat. nr. 6an, Selling By, Ødum og 5x, Hadbjerg By, Hadbjerg samt nedgravning af et Ø1000 x 7000 PE Wavin rør.

Favrskov Kommune meddeler i henhold til Vandløbslovens § 47 og Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v § 9 tilladelse til at etablere en overkørselsbro over bæk mellem mat. nr. 6an, Selling By, Ødum og 5x, Hadbjerg By, Hadbjerg samt nedgravning af et Ø1000 x 7000 PE Wavin rør.

Tilladelse efter Vandløbsloven til etablering af bro over bæk mellem mat. nr. 6an, Selling By, Ødum og 5x, Hadbjerg By, Hadbjerg.

Afgørelse
24.
jun.
2021
22.
jul.
2021
8370 Hadsten
Natur og vandløb