Tilladelse til etablering af bro over Lilleåen ved Kollerup Enge

Tilladelse til etablering af bro over Lilleåen ved Kollerup Enge

Favrskov Kommune meddeler hermed tilladelse efter vandløbslovens § 47 og bekendtgørelse om vandløbsregulering og restaurering § 9 til etablering af en spang over Lilleåen ved mat. nr. 3hz og 3dx Hadsten By, Over- og Neder Hadsten

Baggrund for projektet:Favrskov kommune er i gang med at etablere et kombineret vådområde og klimaprojekt ved Kollerup Enge. Ved gennemførelsen af projektet ønsker Favrskov Kommune at tilgodese offentlighedens adgang til projektområdet. Den primære adgang bliver via indretning af sti på det dige som etableres langs med Lilleåen, suppleret med en boardwalk.

Se tilladelse til etablering af bro over Lilleåen ved Kollerup Enge

Afgørelse
26.
apr.
2021
24.
maj.
2021
8370 Hadsten
Natur og vandløb