Tilladelse til etablering af bro over Rønbæk

Hjerteforeningen Favrskov har søgt om tilladelse til at etablere en gangbro over Rønbæk. Broen skal placeres på mat. Nr. 101, Grundfør By, Grundfør og mat. Nr. 18e, Søften By, Søften.

Favrskov Kommune meddeler i henhold til vandløbslovens § 47 og bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v § 9 tilladelse til at etablere en bro over Rønbæk.

Se tilladelse til etablering af bro over Rønbæk

Afgørelse
11.
mar.
2021
08.
apr.
2021
8382 Hinnerup
Natur og vandløb