Tilladelse til etablering af minivådområde på Tværvej 6b, 8870 Langå

Favrskov Kommune meddeler hermed tilladelse til etablering af minivådområde på Tværvej 6b, 8860 Langå.

Favrskov Kommune meddeler hermed tilladelse efter Vandløbsloven og Landzone tilladelse til etablering af minivådområde på Tværvej 6b, 8870 Langå.

Afgørelsen kan tilgås her 

Klagefristen er 4 uger og udløber 29. juli 2022.

Afgørelse
01.
jul.
2022
29.
jul.
2022
8870 Langå
Natur og vandløb