Tilladelse til etablering af sandfang i Faurskov Bæk

Tilladelse efter § 16 og 17 og kapitel 2 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v, til at etablering af sandfang i Faurskov Bæk.

Tilladelse efter § 16 og 17 og kapitel 2 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v, til at etablering af sandfang i Faurskov Bæk.

Du kan læse afgørelsen her

Klagefristen for afgørelsen er 4 uger, og udløber 26. oktober 2022.

Afgørelse
28.
sep.
2022
26.
okt.
2022
8370 Hadsten
Natur og vandløb