Tilladelse til etablering af spang over Lilleåen

Vandløbsmyndigheden har besluttet, at meddele tilladelse til at etablere en spang over Lilleåen. Spangen vil blive bygget over Lilleå og vil have en spændvidde på ca. 8-9 meter.

Vandløbsmyndigheden har besluttet, at meddele tilladelse til at etablere en spang over Lilleåen. Spangen vil blive bygget over Lilleå og vil have en spændvidde på ca. 8-9 meter. Herudover vil spangen hvile på yderligere ca. to meter i hver side, med en samlet længde på ca. 12-13 meter.

Den indre brede vil være 80 cm. Krydsningen vil være mellem vandløbsstation 14200 og 14000. Tilladelsengives med hjemmel i vandløbsloven (lovbek. nr. 1217 af 25. november 2019) § 47 og § 9 i bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 om vandløbsregulering og -restaurering m.v.

Se tilladelse til etablering af spang over Lilleåen

Afgørelse
09.
apr.
2021
07.
maj.
2021
8370 Hadsten
Natur og vandløb