Tilladelse til etablering af spang ved Trækstien ved Gudenaaen

Favrskov Kommune meddeler tilladelse til at etablere en spang lavet af træ med en længde på op til 20 meter på den eksisterende Træksti på matr. Nr. 1d, Østergård Hgd, Houlbjerg.

Favrskov Kommune meddeler i henhold til vandløbslovens § 47 og bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v § 9 tilladelse til at etablere en spang lavet af træ med en længde på op til 20 meter på den eksisterende Træksti på matr. Nr. 1d, Østergård Hgd, Houlbjerg.

Spangen vil være 1 meter bred og hæve sig ca. 40-50 cm over terræn.

Det er Favrskov Kommune som er tilsynsmyndighed på Trækstien, som ansøger om etablering af spangen. Årsagen er, at stien på dette sted er ret våd, da den krydser et vandløb. Stien er på dette sted ført lidt væk fra den fredede Træksti langs med Gudenåen, så det er lige udenfor den fredede del. Der er givet accept fra lodsejer til etablering af spangen – og også at der kan etableres stipassage her, da Trækstien store dele af året er ufarbar grundet høj vandstand.

Tilladelse til spang ved Trækstien ved Gudenaaen

Afgørelse
07.
jul.
2021
04.
aug.
2021
8870 Langå
Natur og vandløb