Tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding

Favrskov Kommune har meddelt tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding. Indvindingen foregår fra nyetableret boring med DGU nr. 78.2507 beliggende på matrikel nr. 1u Frijsenborg Hgd., Hammel.

Favrskov Kommune har meddelt tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding.
Indvindingen foregår fra nyetableret boring med DGU nr. 78.2507 beliggende på matrikel nr. 1u Frijsenborg Hgd., Hammel.

 

Læs afgørelsen her

Læs VVM-screening (bilag1) her

 

Afgørelse
01.
apr.
2022
29.
apr.
2022
8450 Hammel
Grundvand