Tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding

Favrskov Kommune har meddelt tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding. Indvindingen foregår fra nyetableret boring med DGU nr. 67.1774 beliggende på matrikel nr. 4a Rønge By, Sdr. Vinge, Slotsvej 21.

Favrskov Kommune har meddelt tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding. Indvindingen foregår fra nyetableret boring med DGU nr. 67.1774 beliggende på matrikel nr. 4a Rønge By, Sdr. Vinge, Slotsvej 21.

Der er samtidig foretaget en screening efter miljøvurderingsloven.

 

Læs indvindingstilladelsen her

Se kort (bilag 1) her

Læs VVM-screening (bilag 2) her

Afgørelse
09.
maj.
2022
06.
jun.
2022
8860 Ulstrup
Grundvand