Tilladelse til krydsning af Spørring Å med akvædukt til regnvand

Vandløbsmyndigheden har besluttet, at meddele tilladelse til krydsning af Spørring Å med en akvædukt. Akvædukten vil blive bygget over Spørring Å, minimum 2 meter øst for overgangsbroen ved vandløbsstation 12600.

Vandløbsmyndigheden har besluttet at meddele tilladelse til krydsning af Spørring Å med en akvædukt.

Akvædukten vil blive bygget over Spørring Å, minimum 2 meter øst for overgangsbroen ved vandløbsstation 12600.

Krydsningen vil være mellem vandløbsstation 12400 og 12600.

Tilladelsen gives med hjemmel i vandløbsloven (lovbek. nr. 1217 af 25. november 2019) § 47 samt § 9 i bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 om vandløbsregulering og -restaurering m.v. Krydsningen vil foregå ved at der bygges en akvædukt over Spørring Å. De bærende stolper vil blive udført i dimensioner på ca. ø100 mm og vil ikke blive placeret i vandløbsprofilen. Det vil sige, at der ikke vil ske gennemgravning af Spørring Å.

Se tilladelse til krydsning af Spørring Å med akvædukt til regnvand

Afgørelse
06.
apr.
2021
05.
maj.
2021
Høringer for hele kommunen
Natur og vandløb