Tilladelse til midlertidig bro over Lilleåen i forbindelse med Kollerup Enge

Favrskov Kommune har søgt om tilladelse til at etablere en midlertidig bro over Lilleåen, som skal anvendes i forbindelse med jordarbejdet ved Kollerup enge.

Favrskov Kommune meddeler i henhold til § 47 i vandløbsloven og § 9 i Bek. om vandløbsregulering og –restaurering m.v. samt dispensation i forhold til Naturbeskyttelseslovens § 65, stk 2 i det der dispenseres for § 3, tilladelse til at nedlægge og etablere en midlertidig bro over Lilleåen på matr. nr.3dxo 3hz Hadsten By, Over-og Neder Hadsten.

Se tilladelsen til en midlertidig bro over Lilleåen, som skal anvendes i forbindelse med jordarbejdet ved Kollerup Enge

Afgørelse
23.
apr.
2021
21.
maj.
2021
8370 Hadsten
Natur og vandløb