Tilladelse til renovering af boring, Knudstrupvej 30, 8870 Langå

Favrskov Kommune meddeler hermed tilladelse til renovering af drikkevandsboring på Knudstrupvej 30, 8870 Langå. Boringen forsyner grundejers egen husstand med drikkevand. Tilladelse meddeles efter vandforsyningslovens § 211.

Favrskov Kommune meddeler hermed tilladelse til renovering af drikkevandsboring på Knudstrupvej 30, 8870 Langå.

Boringen forsyner grundejers egen husstand med drikkevand.

Tilladelse meddeles efter vandforsyningslovens § 211.

Læs afgørelsen her

Afgørelse
16.
nov.
2021
14.
dec.
2021
8870 Langå
Grundvand