Tilladelse til restaureringsprojekt i Bukbæk og Ølsted Bæk

Aarhus og Favrskov Kommuner meddeler tilladelse til et restaureringsprojekt i Bukbæk og Ølsted Bæk.

Aarhus og Favrskov Kommuner meddeler tilladelse til et restaureringsprojekt i Bukbæk og Ølsted Bæk.

Projektet har til formål at genskabe mere naturlige hydrologiske forhold i projektområdet i Kasted Mose.

Tilladelsen meddeles efter vandløbslovens § 37 og § 25 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v . Projektet har været fremlagt i 8 ugers offentlig høring i henhold til bestemmelserne i kapitel 7 i bekendtgørelse om vandløbsrestaurering og - regulering m.v.

Tilladelsen meddeles på baggrund af de oplysninger og på de betingelser, som fremgår af dokumentet her

Klagefristen er 4 uger og udløber den 23. september 2021

Afgørelse
26.
aug.
2021
23.
sep.
2021
Høringer for hele kommunen
Natur og vandløb