Tilladelse til sejlads med tømmerflåde på Gudenåen 2023

Favrskov og Viborg Kommuner giver hermed tilladelse til sejlads med tømmerflåde fra Gudenåcentralen til Dannebrogspladsen ved Ulstrup. Tilladelsen meddeles i henhold til § 4, stk. 3, i bekendtgørelsen om ikke-erhvervs-mæssig sejlads og anden færdsel på Gudenåen med sidevandløb og søer fra Tørring til Rander (BEK nr. 148 af 24. februar 2016).

Favrskov og Viborg Kommuner giver hermed tilladelse til sejlads med tømmerflåde fra Gudenåcentralen til Dannebrogspladsen ved Ulstrup.


Tilladelsen meddeles i henhold til § 4, stk. 3, i bekendtgørelsen om ikke-erhvervs-mæssig sejlads og anden færdsel på Gudenåen med sidevandløb og søer fra Tørring til Rander (BEK nr. 148 af 24. februar 2016).


Tilladelsen til sejlads med tømmerflåde samt sejlads med tømmerflåde er personlig og kan ikke udnyttes af andre. Tilladelsen skal ved forespørgsel kunne fremvises under sejladsen. Ansøger er selv ansvarlig for, at alle nødvendige og lovpligtige til-ladelser er indhentet, før tilladelsen kan tages i brug.

Tilladelsen kan tilgås her

Klagefristen for afgørelsen er 4 uger og udløber 2. februar 2023

Afgørelse
05.
jan.
2023
02.
feb.
2023
8860 Ulstrup
Natur og vandløb