Tilladelse til sejlads med tømmerflåde på Gudenåen fra Gudenåcentralen til Ulstrup

Favrskov og Viborg Kommuner giver hermed tilladelse til sejlads med tømmerflåde fra Gudenåcentralen (Tange) til Ulstrup

Favrskov og Viborg Kommuner giver hermed tilladelse til sejlads med tømmerflåde fra Gudenåcentralen (Tange) til Ulstrup. Sejladsen sker i forbindelse med sejlads med venner og familie.

Tilladelse meddeles i henhold til § 4,stk. 3 i bekendtgørelsen nr.148 af 24.februar 2016 om ikke-erhvervsmæssig sejlads og anden færdsel på Gudenåen med sidevandløb og søer fra Tørring til Randers.

Tilladelsen til sejlads med tømmerflåde samt sejlads med tømmerflåde er personlig og kan ikke udnyttes af andre.

Ansøger er selv ansvarlig for, at alle nødvendige og lovpligtige tilladelser er indhentet før tilladelsen kan tages i brug.

Se tilladelse til sejlads med tømmerflåde på Gudenåen fra Gudenåcentralen til Ulstrup.

Afgørelse
15.
mar.
2021
12.
apr.
2021
Høringer for hele kommunen
Natur og vandløb